برگزاری اولین دوره آموزش اپراتوری دستگاه چند منظوره مرلو

Published in اخبار
برگزاری اولین دوره آموزش اپراتوری دستگاه چند منظوره مرلو برگزاری اولین دوره آموزش اپراتوری دستگاه چند منظوره مرلو برگزاری اولین دوره آموزش اپراتوری دستگاه چند منظوره مرلو

 اولین دوره آموزش اپراتوری دستگاه چند منظوره مرلو ROTO  در مرکز خدمات پس از فروش مهریزان در هفته سوم آبان 1393 انجام شد . در این دوره پرسنل جدید و افرادی که نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر از دستگاه فوق بودند شرکت نموده و آموزشهای مقدماتی را دریافت کردند.

  اقدامات انجام شده شامل :

-مطالعه کتابچه و بررسی تجهیزات دستگاه

-بررسی تجهیزات جدید و بروز شده

-تست عملکرد دستگاه

-تست کاربری دستگاه

-آموزش کاربری و اپراتوری به پرسنل جدید خدمات پس از فروش

-بررسی نیازهای دستگاه جهت تامین